Civil instruktörsutbildning

140h instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 3 tillfällen under hösten. Utbildningen hålls i Göteborg.

Del 1: 2007-09-29 – 2007-10-07
Del 2: 2007-10-29 – 2007-11-04
Del 3: 2007-11-30 – 2007-12-02

Fortbildning för civila instruktörer

3 dagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Göteborg 2007-11-30 – 2007-12-02. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer.