Instruktörer kompletteringscertifierade av Rikspolisstyrelsen

Tre av förbundets instruktörer i Stockholm har genomgått polisens självskyddsinstruktörskurs bestående av 2 veckors utbildning och examinationer och är nu av Rikspolisstyrelsen godkända och certifierade polisiära självskyddsinstruktörer.

Civil instruktörsutbildning

140h instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 3 tillfällen under våren i Stockholm.

Del 1: 2007-03-24 – 2007-04-01
Del 2: 2007-04-23 – 2007-04-29
Del 3: 2007-05-11 – 2007-05-13

Seminarium i Örebro

Endagsseminarium i modern Krav Maga 2007-04-21 hos MMA Uddevalla.

Seminarium för polisen i Göteborg

Seminarium för polismyndigheten i Västra Götaland 2007-01-25.

Polisiär instruktörsutbildning

55h instruktörsutbildning i polisiär Krav Maga avsedd för poliser eller bevakningsbranschens personal som genomgått civil instruktörsutbildning. Utbildningen är en tilläggs utbildning 2007-05-28 – 2007-06-03 och hålls i Stockholm.

För mer information kotankta oss på förbundet info@kravmagasverige.se.