Självförsvar för kvinnor i Stockholm

Fördjupande introduktionskurs 12 timmar uppdelad på sex tillfällen: 2006-09-16, 2006-09-23, 2006-09-30, 2006-10-07, 2006-10-14.

  • Försvar mot vanligt förekommande övergrepp mot kvinnor (hot, bortförande, våldtäktsförsök etc)
  • Försvar stående och liggande
  • Försvar mot väpnade och obeväpnade övergrepp
  • Konflikthantering
  • Mental förberedelse / Hantera sin egen rädsla
  • Scenarier och andra simuleringar

Läs mer på Stockholm Krav Maga Center.

Civil instruktörsutbildning

140h instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 3 tillfällen under hösten 2009.

Del 1: 2006-10-07 – 2006-10-15
Del 2: 2006-11-04 – 2006-11-10
Del 3: 2006-12-01 – 2006-12-03