Halvdagsseminarium i Alingsås i november

Halvdagsseminarium i Alingsås 2017-11-11 med fokus på försvar mot väpnade övergrepp. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Halvdagsseminarium i Borås i november

Halvdagsseminarium i Borås 2017-11-18 med fokus på försvar mot väpnade övergrepp. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Instruktörsutbildning

Civil instruktörsutbildning våren 2018

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2018.

Del 1: 2018-03-22 – 2018-03-25
Del 2: 2018-04-05 – 2018-04-08
Del 3: 2018-04-19 – 2018-04-22
Del 4: 2018-05-04 – 2018-05-06

Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb.

Utbildningarna innehåller digert utbildningsmaterial i form av instruktörshandledning, förslag på utbildningspaket för olika yrkesgrupper, förslag på träningsupplägg för civil gruppträning, stresshantering, konflikthantering m.m.

Utbildningen utgörs av 15 heldagar uppdelade i fyra tillfällen med två veckors mellanrum.

Läs mer här

Stockholm medverkar på Mix Megapols Tjejplan

Leila från Stockholm Krav Maga Center kommer att följa med Tjejplanet till Italien att hålla introduktion till realistiskt självförsvar för tjejerna.

Intervju med Leila i Mix Megapol 2017-09-22 kan höras här.

Läs mer

Terrordådsseminarium i Stockholm

2017-10-11. Seminarium kring åtgärder vid terrordåd. Seminariet omfattar bakgrund, dynamik och åtgärder vid terrordåd och aktiv skytt-dåd och är öppet för klubbens befintliga och tidigare medlemmar.

Föreläsare utgörs av personal från Försvarsmakten och Utrikesdepartementet.

För mer information besök Stockholm Krav Maga Center.

Halvdagsseminarium i Borås i september

Halvdagsseminarium i Borås 2017-09-16 med fokus på allmänna försvar. Inga förkunskaper krävs.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Ny klubb öppnar i Borås

Alingsås Krav Maga startar i augusti verksamhet i Borås. Inedningsvis två dagar per vecka. Klubben byter också namn till Krav Maga Väst.

Läs mer på Krav Maga Väst.

Nya instruktörer i förbundet

Krav Maga Sverige välkomnar alla nya certifierade civila instruktörer efter 15 heldagars krävande utbildning. Stort grattis!

Instruktörsutbildning

Fortbildning för civila instruktörer

Tvådagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2017-08-26 – 2017-08-27. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto.

För mer information om Fortbildningen eller för anmälning, kontakta förbundet.

Gratisseminarium för befintliga elever i Stockholm

2017-05-06. Slutet, kostnadsfritt seminarium för alla befintliga elever tillhörande KMS-ansluten klubb. Seminariet hålls av instruktörselever från pågående instruktörsutbildning och omfattar grundläggande Krav Maga-tekniker och övningar.

Läs mer