Inlägg av lasse

Terrordådsseminarium i Stockholm

2017-10-11. Seminarium kring åtgärder vid terrordåd. Seminariet omfattar bakgrund, dynamik och åtgärder vid terrordåd och aktiv skytt-dåd och är öppet för klubbens befintliga och tidigare medlemmar. Föreläsare utgörs av personal från Försvarsmakten och Utrikesdepartementet. För mer information besök Stockholm Krav Maga Center.

Ny klubb öppnar i Borås

Alingsås Krav Maga startar i augusti verksamhet i Borås. Inedningsvis två dagar per vecka. Klubben byter också namn till Krav Maga Väst. Läs mer på Krav Maga Väst.

Fortbildning för civila instruktörer

Tvådagars instruktörsträning för certifierade, civila instruktörer hålls i Stockholm 2017-08-26 – 2017-08-27. Träningen är också öppen för certifierade polisiära instruktörer. Föranmälning önskas. Betalning kan med fördel göras till förbundets Plusgirokonto. För mer information om Fortbildningen eller för anmälning, kontakta förbundet.

Civil instruktörsutbildning våren 2018

110h Nivå 1-instruktörsutbildning i civil Krav Maga fördelad på 4 tillfällen under våren 2018. Del 1: 2018-03-22 – 2018-03-25 Del 2: 2018-04-05 – 2018-04-08 Del 3: 2018-04-19 – 2018-04-22 Del 4: 2018-05-04 – 2018-05-06 Utbildningen hålls i Stockholm. Del 1-2 utgör komplett Civil Assisterande Instruktörsutbildning avsedd för blivande hjälpinstruktörer på befintlig KMS-ansluten klubb. Utbildningarna innehåller digert […]